Find den bedste tandlæge lokalt

Flytter du fra by til by vil du automatisk blive tildelt en ny læge ved den offentlige sygesikrings foranstaltning. Denne læges kontaktoplysninger vil fremgå af det gule sygesikringskort som du får tilsendt med posten. Anderledes forholder det sig med din nye tandlæge. Her skal du selv ud og finde en klinik. Og her bør du […]